user_mobilelogo

 

 

Mobiliteitsactivisme 

 

 

Mobiliteitsactivisme in Brussel en Antwerpen, van binnenstad tot ring (in Dutch)

(Mobility activism in Brussels and Antwerp, from inner city to ring road)

Organised by VUB department of Communication Studies, Desire, and Wouter De Raeve, with the support of Brussels Academy Beurschouwburgkafee, Brussels

Wednesday 19 May 2016

Van Picnic the Streets tot protest tegen de Oosterweelverbinding en Uplace laten geëngageerde burgers hun stem horen over mobiliteit en stedenbouw. Ze verzetten zich tegen beleidsbeslissingen en formuleren alternatieven. Ze bezetten pleinen, organiseren referenda en proberen hun gelijk te halen voor de rechtbank. Hoe mobiliseren mobiliteitsactivisten burgers en brengen ze hun verhaal naar het brede publiek?

Hoe proberen ze te wegen op het beleid? Welke strategieën werken, en welke niet? En hou verhouden communicatieprofessionals, academici, artiesten, architecten en stedenbouwkundigen, politici en juristen zich tot mobiliteitsactivisme?

Het event brengt Antwerpse en Brusselse actoren samen. Hoe anders is de Antwerpse context dan de Brusselse? En wat kan het Antwerpse middenveld leren van het Brusselse en omgekeerd?

Wim Van Hees (Ademloos) en Manu Claeys (Straten-Generaal) doen het Antwerpse verzet tegen de Oosterweelverbinding uit de doeken: van de strijd tegen fijn stof tot het plan voor Ringland. En An Descheemaeker (BRAL) vertelt het verhaal over de Brusselse strijd: van Picnic the Streets tot het juridische steekspel rond Uplace.

Nadien gaan zij in gesprek met elkaar, met Kristiaan Borret, huidig Brussels Bouwmeester en voormalig Antwerps Bouwmeester, en met het publiek. beurskafee

Programma (in NL)

19.30: Introductie

19.40: Wim Van Hees (Ademloos, VUB ES Fellow) en Manu Claeys (Straten-Generaal) over het burgerverzet tegen de Antwerpse Oosterweelverbinding

20.05: An Descheemaeker (BRAL) over mobiliteitsactivisme in Brussel, van Picnic the Streets tot het verzet tegen Uplace

20.30: Debat met Wim Van Hees, Manu Claeys, An Descheemaeker, en Kristiaan Borret (Brussels Bouwmeester, voormalig Antwerps Bouwmeester))